Yönetmelikler


İstanbul Rumeli Üniversitesi Ana Yönetmeliği:

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.20882&MevzuatIliski=0

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği:

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.24095&MevzuatIliski=0

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği:

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.22871&MevzuatIliski=0

Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği:

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.23242&MevzuatIliski=0

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği:

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16532&MevzuatIliski=0

Yatay Geçiş Yönetmeliği:

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0

Ders Eşdeğerlilikleri ve İntibak Esasları:


Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Kriterleri:


Designneuro