Yönetmelikler


İstanbul Rumeli Üniversitesi Ana Yönetmeliği:

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.20882&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği:

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.24095&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200327-5.htm

Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği:

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.23242&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği:

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16532&MevzuatIliski=0

Yatay Geçiş Yönetmeliği:

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0

Ders Eşdeğerlilikleri ve İntibak Esasları:


Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme  Kriterleri:


Öğrenci Disiplin Soruşturması Usul ve Esasları:

Öğrenci Disiplin Soruşturması için TIKLAYINIZ

Danıştay Kararları için TIKLAYINIZ
Designneuro