Yatay Geçiş Başvuru

Kesin Kayıt İşlemleri

Kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat edilerek yapılır.

Öğrenci, kayıtlı olduğu üniversitesinden kendi isteği ile ilişik kesmeyecektir. Özlük dosyaları üniversitemiz tarafından öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu üniversitesinden üst yazı ile istenmektedir.

Başvuru Şekli ve Belgeler

Başvurular, öğrenciler tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat edilerek yapılır.

Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler:

1) Başvuru formu ile bir adet fotoğraf.

2) Nüfus cüzdan fotokopisi.

3) Halen kayıtlı öğrenci olduğuna dair belge (son üç ay içerisinde alınmış).

4) Herhangi bir disiplin cezası almadığını gösterir belge.

5) Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi yerleştirme puanını gösterir belge.

6) Not belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren onaylanmış orijinal resmi belge.

7) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programına ait ders içeriklerini gösterir belge.

8) II. Öğretim programlarından I. Öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunan adaylar için %10 başarı sıralamasına girdiğini gösterir belge.

 

NOT: İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin boy ve kilo durumlarını belirten sağlık raporu ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına Yatay Geçiş Yapmak İçin Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir:

* Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

* Yukarıda belirtilen belgelerin onaylı ve imzalı olması zorunludur.