İdari Personel

Dilek AKSAKAL

Öğrenci İşleri Daire Başkan V.

dilek.aksakal@rumeli.edu.tr 

Tel:0 212 866 01 01/0105

 

Elif EGE

Memur

elif.ege@rumeli.edu.tr

Tel:0 212 866 01 01/0118

 

Umut ŞENOL

Memur

umut.senol@rumeli.edu.tr

Tel:0 212 866 01 01

 

 

Faruk BÖLÜKBAŞOĞLU

SBE - FBE Enstitü Sekreteri

faruk.bolukbasoglu@rumeli.edu.tr

Tel: 0 212 866 01 01 /0182

 

Efe Abdülbaki GENÇ

STF Fakülte Sekreter V. - Memur

 

Ufuk ÇAPKUR

SBYO Yüksekokul Sekreter V. - Memur

 

Sinan ALPAYDIN

Memur