Engelli Öğrenci Birimi


Engelli Öğrenci Birimi yükseköğretim kurumları engelliler danışma ve koordinasyon yönetmeliği uyarınca aşağıdaki üyelerden oluşturulmuştur. 


Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL
Rektör Yardımcısı/ Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üye. Sevinç ALKAN KORKMAZ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ Üye
Öğr. Gör. Elif TÜREL
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu/ Üye
Öğr. Gör. Tarkan ÖZTÜRK
Sanat ve Tasarım Fakültesi/Üye
Öğr. Gör. Dila EVLİYAOĞLU
Meslek Yüksekokulu/Üye
Öğr. Gör. Yonca Yavuz AKÇAY
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/ Üye 
Öğr.Gör. Elif TÜREL
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  / Üye
Şafak KARABİNA
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Üye
Sevgi UMUÇ 
Psikolojik Danışmanlık ve Çözüm Merkezi/Üye


Komisyonun görevleri aşağıdaki gibidir. 

a) İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin programlarından birine kayıt olan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri zaman boyunca ihtiyaçlarını karşılamak ve ortaya çıkması muhtemel engeller için çözüm üretmek

b) Engelli öğrencilerin öğretime devam ettiği sürece ders ortamlarını uygun hale getirmek, araç gereç ve özel ders materyallerini temin etmek

c) Engelli öğrencilere yönelik çalışmalar yapmak, üniversite bünyesinde yer alan öğretim elemanlarına ve öğrencilere seminerler düzenleyerek onların farkındalık düzeyini arttırmak.

Designneuro