Kayıt İçin Gerekli Belgeler


- Öğrenci Bilgi Formu için TIKLAYINIZ

- Yüz yüze kayıt yaptıracak öğrencilerin Lise Diploma fotokopisi (Diploma aslını yanında bulundurmak suretiyle)

- ÖSYS Yerleştirme Belgesi

- 2022 YKS ile kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu durumdaki öğrencilerden kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan onaylı öğrenim durum belgesi (Mezun Olabilir Belgesi) istenecektir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

- Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Bu durumdaki adayların Üniversitemize başvurmaları gerekmektedir.


Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı İçin Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir:

Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair(renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.) tam teşekküllü yetkili sağlık kuruluşundan son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak, 

Sağlık Kurumları için TIKLAYINIZ


Bayanlar için 160 cm - 180 cm ve erkekler için 170 cm - 190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya

15 kilogram noksan ağırlıkta olmak),

Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak,

Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak,

Taksirli trafik suçu hariç, adli sicil kaydı bulunmamak.


Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı İçin Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir:

Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair(renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb) tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak.


Uçak Teknolojisi Programı İçin Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir:

Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu alması istenmektedir (İşitme kaybı/eksikliği, renk körlüğü, görme kaybı /eksikliği vb. olmadığına dair).


Havacılık Yönetimi İçin Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir:

Bu mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu (İşitme kaybı/eksikliği, görme kaybı eksikliği vs.) bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporu,

Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

Designneuro